en tête GB

F
GB
NL
D

le Haut Chandelalar - 06850 - BRIANCONNET - Naturism in de "Haut Pays Grassois"

 Haut Pays grassois

De Prť Alpes van Grasse liggen tussen
het hooggebergte en de Middelllandse Zee.

Ze bestaan uit karakteristieke oost-west georiŽnteerde en parallellopende ketens.

De hoogte varieert van 1100 tot 1600 meter.

Die bergketens worden op een aantal plaatsen doorsneden door diepen en smalle kloven,
genaamd "clues".

Hierdoorheen stromen wilde rivieren
en lopen de wegen naar de zee.

 clue

De alpine vegetatie gaat over in de mediterrane flora en dat zien we aan de geruisloze overgang van lariks- en dennenbossen in de terrassen met olijfbomen. Het is de regio
van de herders, die elk jaar tweemaal met hun duizenden schapen voorbijtrekken:
in het voorjaar naar de weiden van het hooggebergte en in het najaar terug naar
het dal (transhumance).

Via de goed gemarkeerde wandelpaden kunt u kennis maken met de oneindige rijkdom van deze natuur.

transhumance
pied de page